Diaconale vriendendienst en zorgmaatje
E-mail Telefoon Facebook Twitter

Diaconale vriendendienst en zorgmaatje

Diaconale Vriendendienst en zorgmaatje helpt mensen in de omgeving van Vollenhove en Sint Jansklooster.

Contact
Lucie van der Niet tel.nr: 06-43145074
Jennie Boxum tel.nr: 06-29557314

Overige werkgroep leden: Rineke van Ommen, Jeanette de Olde, Arie Ruitenbeek, Wim Lassche, Marjolein Verbaas en Peter Mooiweer.

Hoe zijn we ontstaan:

De diaconie van de Hervormde kerk Vollenhove/ Sint Jansklooster komt regelmatig mensen tegen die praktische hulp nodig hebben. Begin 2014 zijn Jennie Boxum en Janneke Wolters door de diaconie gevraagd mee te denken over het opzetten van een Diaconale Vriendendienst. Er werd een werkgroep gevormd en nagedacht over het opstarten. Er kwamen vragen ,als hoe zorg je voor je vrijwilligers? Hoe kom je erachter welke mensen hulp nodig hebben? Zijn er contracten nodig? Welke dingen kunnen we wel aanpakken en welke dingen niet? Er werd contact opgenomen met de gemeenteadviseur van de PKN. Onze werkgroep werd gevraagd deel te nemen aan De pilot Zorgmaatje binnen het project van de Zorgzame Kerk van de PKN. Het doel van het project van de PKN is de kerk weer zichtbaar aanwezig te laten zijn in de samenleving. In de maatschappij die hard aan het veranderen is, ligt de zorg voor mensen niet meer vanzelfsprekend bij de overheid. Steeds meer ligt de nadruk op de eigen kracht van de burgers en hun sociale netwerk. De burgerlijke overheid heeft steeds minder middelen tot haar beschikking om de zorg te betalen. Zo is er vaak te weinig tijd voor zorgaanbieders om naast de primaire zorgtaak ook aandacht op het persoonlijke vlak te geven. Mensen met een dergelijke zorgvraag dreigen hierdoor in de problemen te komen. De kerk wil hier op inspringen. Zorg en zorgzaamheid horen immers tot de kern van het samen kerk zijn!

Oproep uit Mattheus 25:35-40

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen? 40 En de koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.

Onze missie

Onze missie is gemeenteleden in beweging brengen voor de naaste binnen of buiten de kerk. Zo brengen we de opdracht van Jezus om een naaste te zijn in de praktijk.

Ons doel

Ons doel is mensen die behoefte hebben aan steun (dit kan praktisch of op sociaal gebied zijn) te helpen en zo ook de onderlinge gemeenschap binnen onze gemeente bevorderen.