Diaconale vriendendienst en zorgmaatje
E-mail Telefoon Facebook Twitter

Wie kunnen vrijwilliger worden?

In principe komt iedereen in aanmerking om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Dit ongeacht leeftijd of het lidmaatschap van een kerkgenootschap. Iedereen heeft talenten gekregen die ingezet kunnen worden voor de mensen om ons heen. De eenn zal het leuk vinden een keer een klusje te doen, een ander zal meer zin hebben in het zijn van een maatje voor iemand. Iedereen kan zich dus opgeven en aangeven wat hij graag zou willen doen.

De mensen die een zorgmaatje willen zijn, krijgen hier een training voor. In de training zullen verschillende zaken aan de orde komen waar je als vrijwilliger tegen aan kunt lopen. Ook zullen er regelmatig evaluatiemomenten zijn. Als vrijwilliger kan het zijn dat je kosten maakt, bijv. als je met iemand naar het ziekenhuis gaat. Deze kosten worden in principe door de hulpvrager vergoed. Als de hulpvrager dit financieel niet kan dragen, zal er samen met de diaconie naar een oplossing gezocht worden.


Aanmelden vrijwilliger

U kunt ons ook altijd telefonisch bereiken.
Lucie van der Niet: 06-43145074
Jennie Boxum: 0527-246592